Datum då initiativet registrerats 2020-10-06
Initiativets ärendenummer EF20200271
Rubrik till initiativet Så kan vi göra Dalhems ip:s grusplan till en myllrande plats för barn, ungdomar och alla andra som vill röra på sig.
Beskrivning av initiativet Grusplanen vid Dalhems IP är illa underhållen och används sparsamt. Samtidigt är fotbollsklubbarna på Kirseberg i stort behov av mer träningsyta och även Kirsebergsskolan har behov av en närliggande utemiljö för utomhusidrott och lekar. Här kommer ett förslag på hur man kan förändra planen så att den ger större nytta till invånarna i Kirseberg och därmed även till Malmö stad. Bredda "gröningen" längs med Dalhemsgatan och Kronetorpsgatan så den blir till 4 användbara 5-mannaplaner naturgräs som sköts med kontinuerlig vattning, klippning och övrig normal planskötsel. Fräscha upp och underhåll grusplanen. (Grus 2.0). Om det är nödvändigt, för att kunna anlägga 5-manna-planerna med naturgräs, minska grusytan något. Viktigt att det är en stor träningsyta - inte att den har exakta tävlingsmått. Kirseberg är en stadsdel som växer mycket nu och kommer att fortsätta att göra det under lång tid. Det är också en del av Malmö som är blandad på riktigt. Dalhems ip är en naturlig mötesplats där alla olika människor möts och vi alla pratar det internationella språket FOTBOLL. En miljö där de socioekonomiska förutsättningarna inte är lika påtagliga för hur man ska lyckas eller inte. Backarnas FF och BK Flagg, som har sitt "hem" på anläggningen, märker en kraftig ökning av barn och ungdomar som vill spela fotboll i föreningarna. Men gräsytan på A-planen räcker redan nu inte till och vi vill inte säga nej till nya spelare. Närliggande skola och fritidsgård har också allt att vinna på att grusplanen med biytor blir funktionellare, mer attraktiva och inbjudande.
Länk till mera information https://www.bkflagg.se/nyheter/?ID=77912&NID=733950
Initiativtagare Stefan Skogmark
Nuvarande status Avslutat initiativ
Datum när initiativet avslutas 2021-01-28
Nämndens ställningstagande Se svar från nämnden
Bifogad fil från nämnd https://malmo.flexite.com/malmo_fx/servlet/getMailFile?file=DE5DE6A47EEEA708244DA20B44667E9C9CC9C11DEBF0 https://malmo.flexite.com/malmo_fx/servlet/getMailFile?file=DE5DE6A47EEFA708244DA20B45667E9C9CC9C11DEBF0
Rösta

För att vi ska kunna registrera din röst behöver vi följande information.

För att din röst ska räknas krävs det att du bekräftar den genom att klicka på en länk i det e-postmeddelande vi kommer att skicka till den adress du anger här.