Datum då initiativet registrerats 2019-03-13
Initiativets ärendenummer EF20190018
Rubrik till initiativet Malmö stad- utlys klimatnödläge omedelbart
Beskrivning av initiativet Vi vänder oss idag till Malmö stad med en öppen vädjan. Tillsammans står vi nu inför mänsklighetens hittills största utmaning. Jorden, allas vårt hem, håller i snabb takt på att bli en farlig plats för oss som lever här. I klimatavtalet i Paris 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen bör begränsas till max 1,5 grader. Tyvärr tyder ingenting på att uppvärmningen stannar där. Istället närmar sig klimatets kollaps med minst 3 graders ökning av medeltemperatur i slutet av detta sekel baserat på de åtgärder som nationerna hittills utlovat. Lokala myndigheter kan spela en avgörande roll i att nå en global krislösning och Sveriges kommuner kan föregå regeringen. 392 lokala myndigheter i världen, med över 34 miljoner invånare, har redan utlyst klimatnödläge. Vår vädjan är att även Malmös styrande politiker gör detsamma och använder alla resurser som finns för att möta klimatkrisen. Malmö som har som ambition att vara Sveriges klimatsmartaste kommun bör visa vägen. Vi vädjar till kommunfullmäktige att anta en motion som: 1. erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge 2. erkänner att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå 3. erkänner att nödläget varar tills världens nationer säkerställt att målet att den globala uppvärmningen inte passerar förödande 1,5 grader uppnås 4. ger kommunen i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbete 5. fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att påverka andra kommuner och högre politiska nivåer att utlysa klimatnödläge 6. fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att samarbeta med andra kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning tills högre nivåer tar sitt fulla ansvar 7. fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla Malmöbor om klimatnödläget och samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning
Länk till mera information http://www.caceonline.org/councils-that-have-declared.html http://www.caceonline.org/ http://www.caceonline.org/uploads/1/2/7/5/12758111/local_first-implementation_local-govt.pdf
Initiativtagare Katri Frankenstein
Nuvarande status Avslutat initiativ
Datum när initiativet avslutas 2019-06-17
Nämndens ställningstagande Se svar från nämnden
Bifogad fil från nämnd https://malmo.flexite.com/malmo_fx/servlet/getMailFile?file=DE5DE1A47AEBA708244DA20B44667E9C9CC9C11DEBF0
Rösta

För att vi ska kunna registrera din röst behöver vi följande information.

För att din röst ska räknas krävs det att du bekräftar den genom att klicka på en länk i det e-postmeddelande vi kommer att skicka till den adress du anger här.